โครงการ :โครงการ ภัทรทรัพย์ เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ทางไปบ้านแหลม ห่างจากตัว

เมืองเพียง 2 กม. อยู่ระหว่างวัดขุนตรา และวัดบันไดทอง บนทำเลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เดินทางคล่องตัว เข้าสู่ใจกลาง

เมือง ได้ง่ายๆ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ที่คุณสัมผัสได้ ไม่ต้องรอ ทั้งโครงการเป็นบ้านเดี่ยว ชั้นเดียวเล่นระดับ พื้นห้องสูง

กว่าระดับถนนเพชรบุรีบ้านแหลมถึง 1.15 เมตร เพียง 21 หลัง เป็นชุมชนมีระดับที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง


ความหมายอันเป็นมงคล : ชื่อโครงการ "ภัทรทรัพย์" ความหมาย "ภัทร" หมายถึง ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
"ทรัพย์" หมายถึง ทรัพย์สิน ของมีค่า

รวมกัน "ภัทรทรัพย์" หมายถึง ทรัพย์สิน ของมีค่าที่ดี ประเสริฐ อยู่แล้วเป็นมงคล

ที่ดินโครงการ:โฉนดที่ดินเลขที่ 22848 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี บนเนื้อที่ 5-0-33 ไร่ โฉนดทั้งโครงการ ไม่มีภาระผูกพัน ผู้

ซื้อมั่นใจได้ในการโอนกรรมสิทธิ์

ระยะเวลาโครงการ เริ่มดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2555 โดย โครงการเริ่มการก่อสร้าง

บ้านเฟสแรก 7 หลัง และสร้างต่อเนื่องครั้งละ 7 หลัง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่องก่อนการขาย

ผู้บริหารโครงการ เจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำเนินการโครงการเอง โดยประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินมากกว่า

10 ปี และ เป็นผู้บริหารของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ

กว่า 7 ปี 10 โครงการ รับประกันคุณภาพและความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี
Full Name
Email
Mobile Phone
Message
submit
reset
.